• 1

Blog

Kako bolje uporabiti raziskave

Za Finance je Geni Arh spregovorila o pozabljenih in spregledanih bazah podatkov oz. kontinuiranih trženjskih raziskavah.

ARHEA. ment O r

uporabno znanje

ARHEA.mentor pošiljamo že več kot 500 »marketingašem«, prodajnikom, odločevalcem, raziskovalcem, ki sledijo raziskovalnim trendom, poznajo trg in razumejo svoje kupce.

Arhea mentor

Vpiši se med prejemnike!