Zakaj diagnostične delavnice?

Podjetja, večina iz segmenta malih in srednje velikih hitrorastočih podjetij, ki jih običajno vodi lastnik, prodoren podjetnik, se v danem trenutku (ne glede na COVID-19 ali ne) znajde v situaciji, ko potrebuje nadaljnje usmeritve oz. presojo: 1) ali je njegov poslovni model ustrezen ali potrebuje spremembe, 2) kateri program je njegovo pravo 'prodajno sidrišče', 3) kdo je zares in konkretna njegova ciljna skupina in/ali se je spremenila, 4) kako se pozicionirati v konkurenčnem okolju, 5) kako se širiti na tujih trgih ali vstopati na nove itn.

Kaj zares podjetje potrebuje za nadaljnji razvoj, je pogosto težko opredeliti tudi samemu direktorju. V ta namen izvajamo diagnostične delavnice, ki so namenjene prav temu: opredeliti, kaj je glavni izziv podjetja in kako k temu izzivu pristopiti.

V januarju smo izvedli dve takšni, prav zanimivo, da obe z družinskimi podjetji in vsaka je pokazala, da izziv leži drugje, kot je bilo prvotno mišljeno. S tem zavedanjem lahko sami ali s pomočjo nas in partnerjev nadaljujejo svojo uspešno poslovno pot.

1. primer: Prijava na EU razpis, izziv: kaj imamo zmagovalnega?

Podjetje se je že nekaj časa želel prijaviti na en bolj konkreten in zahteven razpis, s pomočjo katerega bi lahko zagotovil nadaljnji razvoj in rast svojega produkta na EU trgu. V osnovni verziji ga je že lansiral na trgih izven EU oz. bi s pomočjo nadgradnje produkta celo želel povezati ta dva trga.
Z diagnostično delavnico smo pogledali v zgodovino in ključne mejnike (kje se je vse začelo in zakaj), naredili hiter fact-based vpogled v trenutno stanje ter možnih scenarijev razvoja v očeh ključnih nosilcev (lastnik vs. njegov naslednik) in z vidika kriterijev razpisa/-ov.

Rezultat: Delavnica je jasno pokazala, da potenciali obstojijo še na obstoječih tujih trgih, ki jih je možno hitro izkoristiti. Zaenkrat pa zgodba za EU še ni jasna (ne problem, ne ciljna skupina …) in je zato nujno potrebno definirati končno vizijo ter v grobem tudi pot do tja, tudi z vidika resursov, predvsem človeških, ki bo tako prepričljiva, da bo EU investirala 1,5M.

 

2. primer: Kako se lotiti izgradnje blagovne znamke; izziv: kateri program je lahko nosilen?

Podjetje je kljub jasni predstavitvi ponudbe in prednosti čutil, da 1) živi od projekta do projekta; 2) da želi celotno zgodbo postaviti na višji 'nivo' in postati ponudnik celovitih rešitev in to 3) pod lastno znamko. Z namenom, da se tega loti pravilno, smo v sodelovanju z njihovo agencijo izpeljali diagnostično delavnico.

Rezultat delavnice je jasno pokazal, da podjetje še ni na točki, kjer bi se lahko fokusiralo zgolj na razvoj blagovne znamke, temveč nujno potrebuje predhodno analizo portfelja, analizo pogodbenih partnerjev in pogojev sodelovanja z njimi ter analizo okolja, trendov in konkurence. V vse to je sedaj cilj vključiti kar zaposlene same, da bodo preko vpogleda sami definirali svoj nosilni program, svoje ciljne trge, spoznali konkurenco itn. ter tako lažje opredelili tudi strateške smernice za naslednje obdobje in generacijo, ki prevzema posel.