Potrebujete operativca ali stratega?

Da bi tržne raziskave dobile strateško vlogo v podjetju, je treba to funkcijo čim prej prenoviti. Cilj naj bo preoblikovanje v svetovalce, ki na podlagi razumevanja razmer in kupca dajejo vodstvu konkretna priporočila za ukrepanje. Sicer bodo managerji še naprej nezadovoljni, tržni raziskovalci obsojeni na vlogo posrednika med podjetjem, zunanjimi tržnimi raziskovalci in ostalimi dobavitelji podatkov, izločeni iz strateških vidikov, z vse manjšimi budgeti, z nizko avtoriteto, … , predvsem pa brez svoje osnovne funkcije, ki jo morajo opravljati: vnašati objektiven glas porabnika v odločitve podjetja.


Glavni oviri za hitrejšo spremembo tržnih raziskav sta, da funkcija nima jasne vloge in podpore najvišjega vodstva. Tržne raziskave se še vedno pogosto stereotipno jemlje le kot projekt, ne pa kot funkcijo. Nosilcem funkcije tržnih raziskav pa primanjkuje znanja in moči, da bi si spogajali želeno vlogo in jo nato tudi izvajali. 

Le 10 % podjetij je zelo zadovoljnih s svojimi raziskavami, približno polovica jih meni, da so njihov tržne raziskave potrebne prenove.

Arheina raziskava o stanju funkcije tržnih raziskav 2014

Kako se lotiti prenove funkcije tržnih raziskav?

1. Najprej skrbno revidirajte trenutno delovanje svojih tržnih raziskav, če jih imate, sicer pa vseh funkcij, ki se ukvarjajo s podatki. Realno ocenite, kakšne so možnosti za preoblikovanje in razvoj tržnih raziskav.

2. Nato opredelite cilje in prve korake za doseganje »zgodnjih zmag«, kar pri raziskavah pomeni, da pokažejo svojo uporabnost.

3. Nujno spremljajte učinke, zadovoljstvo in skrb za stalne izboljšave tržnih raziskav. Za spodbudo opozarjamo na to, da so podjetja, ki so to funkcijo že prenovila, tudi najbolj zadovoljna z vlogo tržnih raziskav in imajo zanje poseben oddelek. Velja pa priporočilo velja tudi za podjetja, kjer je za raziskave zadolžen posameznik (z delom delovnega časa).

4. Pomembno je tudi, da se podjetja poleg rudarjena po podatkih in povezovanja podatkov, ki sta sedaj zelo priljubljena, lotijo tudi povezovanja ljudi, ki se s temi podatki ukvarjajo. Za zdaj je v Sloveniji zelo malo 'polimatov', če sploh so, zato jih lahko nadomesti le dobra ekipa.

5. Nazadnje, pa še najtežje: V podjetjih ne dovolite menedžerjem, da delegirajo definiranje vprašanja, ki naj ga rešijo tržne raziskave. To vprašanje mora opredeliti oni, ne smejo ga prepuščati sodelavcem na nižjih ravneh, sicer tržnim raziskavam še dolgo ne bo uspelo pridobiti prave vloge in avtoritete.

 

Vir: Podjetja, čimprej prenovite funkcijo tržnih raziskav, članek, Finance, 13. december 2013