Kaj pravijo o »digital trendih« v marketingu v tujini?

»Marketingarji« pet let nazaj še niso bili tako samozavestni, kako se znajti v digitalnem svetu, tako glede svojih sposobnosti, svojega marketinškega tima ali zunanjih partnerjev. Dandanes se je to že spremenilo, samozavest je večja, lažja je izbira zunanjih sodelavcev. Ključna ovira se je izkazala v prepočasni transformaciji znotraj podjetij, da bi bili v koraku s potrošniki, ki so vse digitalne platforme že dodobra osvojili in so vseskozi "online".

In ker so potrošniki z neverjetno hitrostjo osvajali digitalni in mobilni svet, je moral tudi marketinški svet sprejeti digitalni kanal kot primarni. Današnje marketinške budžete spremljajo visoka pričakovanja o rezultatih, predvsem merljiv ROI je glavna zahteva večine marketinških specialistov.

Dodajamo še nekaj ugotovitev v spodnjih prikazih:

1. ugotovitev: Pred petimi leti je bil digitalni fokus na zavedanju o znamki, danes je v prodaji.
digitalni fokus

vprašanje: Na katerih področjih uporabljate v vašem podjetju digitalne in mobilne kanale?

2. ugotovitev: Danes mora marketinški budžet bolj kot kdajkoli ponuditi merljive finančne kazalnike uspešnosti (KPI).

budget

Vprašanje: Kaj je za vas bolj pomembno?

3. ugotovitev: Za doseganje ciljev so najpomembnejše spletne strani, analitika in mobilno oglaševanje.

doseganje ciljev

Vprašanje: Kako pomembna so naslednja področja za doseganje vaših marketinških ciljev?

4. ugotovitev: Pri najpomembnejših področjih je velik razkorak med pomembnostjo za dosego ciljev in razvitostjo/obvladanjem področja v podjetju.

razkorak

Vprašanje: Kako pomembna so posamezna področja za doseganje vaših marketinških ciljev? Kako dobro je razvito posamezno področje v vašem podjetju?

5. ugotovitev: Digital in offline še nista dovolj povezana za doseganje prodaje.

premajhna povezanost

Vprašanje: Kako dobro sta v vašem podjetju povezana digitalni in offline komunikacijska kanala za doseganje prodaje?

Na voljo nam je vedno več različnih digitalnih naprav, večajo se deleži uporabnikov teh naprav, ekonomsko okolje se počasi pobira z različnimi poskusi okrevanja, pospešena rast podatkov se nadaljuje, prav tako njihovo analiziranje. Bomo kos vsem nalogam v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu? Bomo znali uporabiti vse te kanale in orodja tudi zato, da bomo bolje (kot sedaj) razumeli naše porabnike na celotnem »consumer journey-u« - od začetnega stika do transakcije in jim na osnovi tega zagotovili ciljne informacije, izdelke ali storitve v pravem času, na učinkovit in nemoten način?

Članek je povzet po Leapfrog Marketing Institute, 2014 CMO Digital Benchmark Study: Findings and Considerations to Accelerate Growth In the Digital World

Preverite še:
Učinkovito raziskavo naredite sami!
Se tudi vi sprašujete, kako iztisniti iz baz kontaktov največ?