7 izzivov, ki so jih izpostavili vaši kolegi iz drugih podjetij

Lansko leto smo v Arhei zaključili s prijetnim delovnim sestankom, kjer smo se srečali z internimi tržnimi raziskovalci in marketinškimi strokovnjaki iz različnih podjetij. Diskusija je tekla o še odgovornejši vlogi in pomenu raziskovanja, njegovi vpetosti v širše marketinške aktivnosti, medsebojnem odnosu z vodilnim managementom in prihodnjih izzivih. Kaj smo zaključili oz. se naučili drug od drugega?

Biti »up to date«

1. Na vseh funkcijah in nivojih moramo biti dobro seznanjeni s trendi, novostmi, dogajanjem v branži, s poznavanjem potrošnikov, medijev...
2. V vsakem podjetju se srečujemo s številnimi izzivi. Priznavamo, da je prostora za izboljšave še veliko. Predvsem na vzpostavljanju »data-driven« kulture v podjetjih. Napredek tehnologij nas bo silil v številna prilagajanja, stalno učenje, razvoj in osebnostno rast, ne glede na našo pozicijo oz. vlogo.

Digital

3. Direktorji marketinga vse bolj postajamo tudi »digital managerji«.

Jasna vloga, komunikacija in pričakovanja

4. Marketing postaja še kompleksnejša funkcija, ki se odmika od prvotno zasnovanega in »obvladuje« vedno več področij. Biti mora gonilna sila, motivator, inovator.
5. Pomembno je, da imamo jasno sliko, kam sodijo trženjske raziskave in kakšna je njihova vloga. Pomemben je pogled direktorjev marketinga in njihova pričakovanja. Zelo zaželena je tudi informacija o pričakovanjih uprave.
6. Nastopiti je potrebno samozavestno in si izboriti čas pri nadrejenih ter jim ponuditi nova znanja.

Čas za druženje, izmenjavo izkušenj

7. Dela je veliko in še več ga prihaja. Ne smemo dopustiti, da se preveč »zapremo« v svoje okolje, čas moramo nameniti tudi izobraževanju in deljenju izkušenj, tako formalnih kot neformalnih.

Ob koncu smo definirali kar nekaj tem, o katerih bi radi še spregovorili. Razlogov za prihodnja srečanja nam torej ne bo zmanjkalo :)

Preverite še:
Potrebujete operativca ali stratega?
6 dejstev o direktnem marketingu: tržnih raziskavah