'High-Impact Research' - novi strateški partner

Tržne raziskave (TR) so funkcija, ki povezuje porabnika z osebami, odgovornimi za trženje. Ključni element povezanosti je pretok informacij in znanja, ki se uporablja za odkrivanje in določanje tržnih priložnosti, generiranje, izpopolnjevanje in ovrednotenje tržnih aktivnosti, novih produktov ... za monitoring nastopanja na trgu in razumevanje procesa trženja. 

Samo 15 % vodij tržnih raziskav (TR) je zadovoljnih z vplivom, ki ga imajo v podjetju.

ARF študija

Manj kot 45 % jih verjame, da jim TR prinašajo konkurenčne prednosti ali visok ROI.

BCG študija

 

 

Iz tega izhaja, da so TR podpora odločanju na najrazličnejših področjih odgovornosti trženja. Kot takšne ne morejo imeti poudarka samo na projektih (raziskavah), temveč tudi na informacijskih sistemih (MIS, DSS oz. BI). Zato se večina oddelkov oz. funkcij TR v uspešnih podjetjih razvija iz klasičnih, projektno organiziranih raziskav v funkcijo, ki gleda naprej, prinaša vrednost, stalno spremlja in nadgrajuje podatke v znanje ('market intelligence') ter zagotavlja stalno rast – t.i. 'high-impact research'.

To zahteva od podjetja:

  • Sklenitev dogovora (pogodbe) med TR in managementom. To je predpogoj za njihovo uspešno delovanje in dodajanje vrednosti celotnemu podjetju - ne le marketingu, tudi prodaji, financam, kadrovskemu sektorju itd. Zajema opredelitev vizije, poslanstva, kulture in nalog, uporabnikov in pozicije TR za zagotavljanje objektivnega glasu, budgeta in ključnih kazalnikov.
  • Opredelitev strukture, vodstva in zaposlenih v TR. Ta zagotovi optimiziranje ljudi, procesov in informacijskih sistemov, povečuje vpliv funkcije, spodbuja medfunkcijsko sodelovanje, zmanjšuje zbiranje nepotrebnih podatkov, zagotavlja 'svež' pogled na trg, porabnike in konkurente ter pretvarjanje zbranih podatkov v poglobljeno znanje za sprejemanje poslovnih odločitev.
  • Opredelitev kombinacije notranjih in zunanjih resursov. To zajema določitev vrste podatkov oz. raziskav in odločitve o nalogah, ki se bodo izvajale v podjetju ali prepuščale zunanjim izvajalcem. Glavni namen je optimizacija virov podatkov in delitve nalog ter zagotavljanje izvajanja in nadzora strateško pomembnih nalog v podjetju (izvajalce bolj operativnih naloge se lahko najema).
  • Izbira pravih kadrov in njihov razvoj v tržne raziskovalce prihodnosti. Tržni raziskovalci morajo imeti strokovno znanje in biti dobri svetovalci, ki znajo ugotovitve relevantno sumirati, prioritizirati ter jih jasno in enostavno predstaviti različnim ciljnih skupinam v podjetju. Vodja mora razumeti poslovanje podjetja in TR (tradicionalne in nove pristope) in »…need to go from insights providers to creative problem solvers, storytellers, distuptive thinkers and visionaires, acting to shape change and light the way.«. To zahteva stalni razvoj, izobraževanje in mentorstvo.
  • Opredelitev komuniciranja uspehov in merjenje napredka. Tudi razvoj in uresničevanje funkcije TR zahteva določitev javnosti ter načinov, formatov in frekvence obveščanja. Pomembno je zbiranje povratnih informacij ter opredelitev kazalnikov za spremljanje delovanja TR z vidika kadrov, uporabnikov ter zunanjih TR podjetij in drugih dobaviteljev podatkov. 

 In kaj sedaj?

(Re)organizacije funkcije tržnih raziskav se lotite čimprej, ker ne bo šlo 'čez noč'. Naredite oceno, določite želeno stanje, dobite zavezo vodstva, implementirajte in merite napredek!

 

Klik na gumb

:)

Klik na vodič nalepko

:)

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih OK