'High-Impact Research' - novi strateški partner

Tržne raziskave (TR) so funkcija, ki povezuje porabnika z osebami, odgovornimi za trženje. Ključni element povezanosti je pretok informacij in znanja, ki se uporablja za odkrivanje in določanje tržnih priložnosti, generiranje, izpopolnjevanje in ovrednotenje tržnih aktivnosti, novih produktov ... za monitoring nastopanja na trgu in razumevanje procesa trženja. 

Samo 15 % vodij tržnih raziskav (TR) je zadovoljnih z vplivom, ki ga imajo v podjetju.

ARF študija

Manj kot 45 % jih verjame, da jim TR prinašajo konkurenčne prednosti ali visok ROI.

BCG študija

 

 

Iz tega izhaja, da so TR podpora odločanju na najrazličnejših področjih odgovornosti trženja. Kot takšne ne morejo imeti poudarka samo na projektih (raziskavah), temveč tudi na informacijskih sistemih (MIS, DSS oz. BI). Zato se večina oddelkov oz. funkcij TR v uspešnih podjetjih razvija iz klasičnih, projektno organiziranih raziskav v funkcijo, ki gleda naprej, prinaša vrednost, stalno spremlja in nadgrajuje podatke v znanje ('market intelligence') ter zagotavlja stalno rast – t.i. 'high-impact research'.

To zahteva od podjetja:

 In kaj sedaj?

(Re)organizacije funkcije tržnih raziskav se lotite čimprej, ker ne bo šlo 'čez noč'. Naredite oceno, določite želeno stanje, dobite zavezo vodstva, implementirajte in merite napredek!