4 razlogi, zakaj v podjetjih »sovražijo« raziskave

Pred leti smo se z bodočim naročnikom pogovarjali o novi raziskavi in njihova vodja nam je povedala, da sama v raziskave niti ne verjame, prav tako ne uporablja produkta, za katerega je zadolžena. Ampak njen šef vztraja pri raziskavi in mora jo 'odkljukati'. Kaj menite, kakšno uporabno vrednost ima raziskava na takšnih temeljih?

In še en primer. Znano podjetje s področja pijač je prav tako imelo zelo zadržan odnos do vključevanja raziskovalnih podatkov in trendov v svoje strateške usmeritve. Dokler ni njihov lastnik postal tujec in ta je spraševal. Nenehno. In v podjetju odgovorov niso imeli. In potem je zahteval. Podatke, številke, vpoglede, trende. V podjetju so spoznali, da se raziskavam ne bodo mogli več 'izmikati' in da bodo v bodoče le-te pomembna podpora pri odločitvah novega vodstva.

Skušali smo poiskali glavne razloge, zakaj zgoraj omenjena vodja marketinga in bivši direktor podjetja nista marala raziskav in zakaj se jih v nekaterih podjetjih (še) vedno bojijo, za nekatere pa bi lahko celo rekli, da jih kar sovražijo.

Glavni razlogi za strah oz. izmikanje raziskavam

1. SLABE IZKUŠNJE Z RAZISKAVAMI

V nekaterih podjetjih imajo z raziskavami slabe izkušnje. Razloge lahko iščemo v naročilu nepotrebnih raziskav, v izbiri izvajalca izključno na osnovi najnižje ponujene cene, v slabo podanih izhodiščih, v napačno postavljenih vprašanjih, tako managerskih kot raziskovalnih, v neustrezni metodologiji ali izvedbi ter v rezultatih, ki niso podali tudi ustreznih priporočil »kako naprej«. Raziskave niso enostavna naloga in to hitro spoznamo, če se jih v podjetjih lotevamo popolnoma sami, brez znanja in izkušenj ali brez zunanje strokovne podpore.

2. VTIS, DA IMAJO RAZISKAVE (PRE)VISOKO CENO

Če raziskava poda odgovore, ki smo jih iskali in nakaže prihodnjo smer, je lahko njena cena precej nizka v primerjavi s ceno, ki bi jo plačevali za napačne odločitve in napačno pot. Vsaka raziskava, ki je izvedena iz napačnih razlogov in ali celo po izvedbi obleži kje v predalu, pa ni vredna niti centa. Pri izvajanju raziskav je veliko možnosti, ki zahtevajo različne cenovne vložke. Lahko pa jih izvajamo tudi sami. Izkoristimo lahko svoj seznam e-naslovov kupcev ali ga izgradimo (in ustvarjamo tudi 'leade'), mnenja in stališča kupcev lahko povezujemo s transakcijskimi podatki, izvajamo segmentacije (za direktno trženje) in podobno. Preko tega dobimo boljši vpogled v kupce, pa tudi možnost, da prerazporedimo (raziskovalne) budgete.

3. RAZISKAVAM NISO SLEDILI USTREZNI UKREPI IN AKCIJE

Zelo pogosta napaka v podjetjih je, da se po predstavitvi rezultatov raziskave vodstvu 'projekt' zaključi. Ampak tedaj se pravo delo šele začne. Potrebno je začrtati ukrepe in aktivnosti, ki bodo sledili iz rezultatov, pripraviti načrt za njihovo izvedbo, določiti nosilce in roke, obvestiti zaposlene, spremljati rezultate učinkov, ohranjati fokus... in o tem stalno komunicirati.

4. RAZISKAVE NISO BILE DOBRO SKOMUNICIRANE

Velikokrat se glavni razlog skriva tudi v pomanjkljivi ali celo ničelni komunikaciji. Kdo v našem podjetju je obveščen, da izvajamo raziskavo? Katere informacije imajo sodelavci? Komu so bili sporočeni rezultati in na kakšen način? So jih razumeli? Zakaj so rezultati raziskave zanje pomembni? Katere aktivnosti bodo sledile iz podanih ugotovitev raziskave? Vsa takšna in podobna vprašanja moramo odgovoriti, s tem bo pomembnost, uporabnost in vrednost raziskav zaznana v povsem drugačni luči.

Rešitev

Kaj lahko v podjetjih naredite, da vzpostavite vsaj simpatijo, če ne že ljubezni do raziskav? Prvi odgovor je zagotovo v širjenju znanja. Drugi v zviševanju uporabne vrednosti raziskav, ki mora slediti vsem korakom, od dobrega definiranja, načrtovanja, izvedbe, do implementacije in vključene zunanje ekspertize. In nazadnje: potrebno je tesno sodelovanje vseh vpletenih ter njihovo poznavanje in zavedanje svojega dela odgovornosti za uspešnost raziskave.

Le podjetja, ki imajo raziskovalno znanje ali pa si ga želijo pridobiti, vedo, da je to dandanes močno orožje, ki te nenazadnje obvaruje tudi pred tem, da ne izvajaš raziskav, ko to ni potrebno.

Preverite še:
E-raziskovalni vodič za učinkovitejše raziskave
Kako lahko več podjetij postane zadovoljnih z vlogo trženjskih raziskav
Kakšen je dober proces trženjske raziskave?