5 koristnih namigov, s katerimi lahko vplivate na trajnostno vedenje porabnikov

1. Upoštevajte kompromise, ki jih morajo narediti porabniki in poskrbite, da jih bodo morali delati čim manj – ne ponujajte eko zelenjave v plastičnih vrečkah! Poskušajte razumeti kateri vidiki so jim bolj pomembni (narava, družba, lastni interes) in kje niso pripravljeni delati kompromisov.
2. Segmentirajte in spoznajte trajnostno vedenje vaših uporabnikov ter jih poskušajte k aktivnostim pritegniti na njim prijazen način.

Naredite prvi korak, ne prelagajte vse na potrošnika.


3. Učinkovito oblikujte sporočila, posredujte relevantne, resnične in nedvoumne informacije. Upoštevajte, da imajo trajnostni izdelki tudi visoko simbolno vrednost in se uporabljajo v družbenem kontekstu, v katerem si ljudje želijo pozitivno predstaviti svojo lastno identiteto drugim.
4. Bodite proaktivni, zavzemite se za pomembne teme in naredite prvi korak, ne prelagajte vse na potrošnika, všeč jim bo vaša proaktivnost. Včasih bo to pomenilo tudi, da ne boste prodajali, kar bi lahko (t.i. demarketing).
5. Kot je rekel Bill Gates »Vedno precenimo spremembe, ki se bodo zgodile v naslednjih dveh letih, in podcenjujemo spremembe, ki se bodo zgodile v naslednjih desetih. Ne dovolite si, da ne bi delovali v smeri sprememb!«

Avtorica: Maja Hosta

Preberite še:
Spoznajte svojega k trajnosti usmerjenega kupca!
Kako se slovenski porabniki vedejo trajnostno?