6 dejstev o direktnem marketingu: tržnih raziskavah

Ali poznate razlike in stične točke med direktnim marketingom in tržnimi raziskavami? Ali v vašem podjetju pravilno zbirate in uporabljate osebne podatke? Ali veste, na kaj paziti, če želite ponudbo posamezniku prilagajati tudi na osnovi rezultatov raziskav? Odgovore najdete v šestih točkah.

1. V čem je glavna ločnica med direktnim marketingom (DM) in tržnimi raziskavami (TR)?

DM in TR lahko navzven izgledata podobna, saj se v obeh primerih kontaktira posameznike, se jim postavlja vprašanja in beleži podatke. Vendar je osnovna ločnica med njima ta, da DM zanimajo podatki o posamezniku, s pomočjo katerih mu podjetje lahko bolj ciljano trži, medtem ko TR posameznik zanima le kot predstavnik neke skupine, ki se jo s pomočjo zbranih podatkov bolje spozna, konkretni posameznik pa za raziskovalce ni pomemben in se ga tudi ne posredujejo naročniku raziskave.

2. Lahko vseeno najdemo stične točke med DM in TR?

Stične točke kljub ločnici lahko najdemo na več področjih. Eno izmed njih, je da z raziskavami zbrane podatke uporabimo tudi za potrebe DM. Preberite tudi Se tudi vi sprašujete, kako iztisniti iz baz kontaktov največ?

3. Kako torej zagotovimo, da se osebni podatki pravilno zbirajo in uporabljajo?

Izhodišče je, da je pri izvajanju DM in TR potrebno spoštovati zakonodajo in etične standarde. Ključna je transparentnost do posameznika, ki ga je potrebno obvestiti kdo, s kakšnim namenom, zakaj in za koliko časa zbira in obdeluje njegove (osebne) podatke ter pridobiti njegovo soglasje. Priporocˇljivo ga je tudi informirati o tem, kako lahko preklicˇe svojo privolitev. Dobra praksa pa je, da se vsakokrat navede, zakaj je posameznik dobil povabilo, direktno pošto ipd.

4. Na kaj moramo paziti, če želimo ponudbo posamezniku ali določenemu segmentu kupcev prilagajati tudi na osnovi rezultatov raziskav in ne samo na osnovi analize preteklih nakupov?

Takšno prilagajanje ponudbe lahko izvajate le na podlagi privolitve posameznika – posameznik torej mora biti seznanjen, da boste njegove odgovore v raziskavi uporabili za te namene.

5. Kako bi to izgledalo v praksi?

Poglejmo si primer, ko izvajamo raziskavo med imetniki kartice zvestobe. Podatke iz raziskave bi radi dodali k podatkom, ki jih že hranimo v povezavi z imetništvom kartice, z njihovo pomočjo pa bi želeli tudi prilagoditi ponudbo posamezniku ali dolocˇenemu segmentu kupcev. O tem moramo sodelujoče obvestiti in pridobiti njihovo soglasje.

hr
Strinjam se, da se odgovori iz vprašalnika lahko dodajo k podatkom, ki jih podjetje X obdeluje v zvezi z imetništvom kartice ugodnosti podjetja X za namene statističnih analiz in obveščanje o ponudbah v skladu s splošnimi pravili kartice ugodnosti (povezava na pravila).

Vir: Informacijski pooblaščenec v sodelovanju z Arheo: Smernice za varstvo osebnih podatkov pri izvajanju internih (DIY) tržnih raziskav, julij 2014.
hr

6. Kako se lahko prepričate, da je vaša informacija dovolj razumljiva za povprečnega posameznika?

Vprašajte se, ali bo iz nje lahko razbral:

  • kdo zbira njegove osebne podatke
  • zakaj (za kakšen namen) jih zbira
  • ali sploh in pod kakšnimi pogoji ter komu se še posredujejo osebni podatki
  • ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne posledice, cˇe ne bo prostovoljno podal podatkov in
  • svoje pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.Preverite še:
Učinkovito raziskavo naredite sami!
Kako lahko več podjetij postane zadovoljnih z vlogo trženjskih raziskav