Kako tržne raziskave postanejo v podjetjih res učinkovite in uspešne?

Na 48. Marketinškem Fokusu, ki je bil ponovno posvečen tržnim raziskavam in inovativnim metodologijam, smo se vključili s predstavitvijo stanja tržnih raziskav v podjetjih. Naša raziskava je pokazala, da TR nimajo dovolj vpliva v organizacijah, hkrati pa nakazuje, kako bi ga lahko dosegle.

Raziskava ugotavlja, da TR nimajo dovolj vpliva v organizacijah in nakazuje, kako bi ga lahko dosegle.