5 nasvetov, kako izboljšati načrtovanje tržne raziskave

Kako z raziskavo dobiti odgovore na vprašanja, kdo je naša ciljna skupina, kaj meni o naši znamki, kako naše stranke nakupujejo in se odločajo? Na katera vprašanja se sploh osredotočiti? Govorimo o briefu za raziskavo, ki se mu je vredno posvetiti. Prvi nasvet: ne razmišljajte o vprašanjih, temveč o vaših ciljih: o poslovnih ciljih, ki jih želite s pomočjo rezultatov raziskave doseči, in raziskovalnih ciljih, za katere želite, da jih z raziskavo dosežemo. Brief za raziskavo torej ni seznam vprašanj s predlogom metodologije, temveč je namenjen opredelitvi ciljev, podprtimi z izhodišči in ozadjem. 

Tudi Euromonitor izpostavlja napake pri načrtovanju tržnih raziskav, ki podpirajo naša izhodišča. V nadaljevanju povzemamo 5 najpogostejših - vzemite jih kot nasvet, kako prihodnjič izboljšati vaš brief za raziskavo:

  1. Slabo opredeljeni raziskovalni cilji – Ne prehitevajte ciljev z vprašanji. Najprej se vprašajte: »Kaj želimo doseči s tem, kar bomo od strank izvedeli?«. »Kaj je naš končni cilj?«. Jasno opredeljeni cilji izboljšajo kakovost in uporabnost rezultatov, pogosto vodijo tudi do (časovne in cenovne) optimizacije same izvedbe raziskave. Če sami težko opredelite cilje, si pomagajte z zunanjimi strokovnjaki, ki vas lahko s sistematičnim pristopom objektivnega zunanjega opazovalca pripeljejo do jasno definiranega raziskovalnega problema. Če ne drugače, skozi delavnico.
  2. Metodologija ima prednost pred poslovnim vprašanjem – Kljub temu, da imate že jasno zastavljene raziskovalne cilje, vas lahko zavedejo nove, inovativne metodologije in pristopi zbiranja podatkov, da le-tem date prednost pred cilji. Novi ali kompleksnejši pristopi se lahko na prvi pogled zdijo privlačni, vendar lahko zapletejo proces zbiranja podatkov in zmanjšajo uporabnost rezultatov. Ne razmišljajte o inovativnosti ali obsežnosti pristopov, raje se še enkrat posvetite opredelitvi problema. En namig - do pravih odgovorov pogosto vodijo najbolj preproste metode.
  3. Metodologija se ne ujema s cilji   Postavljanje metodologije v ospredje vodi do neskladja s cilji raziskave; na eni strani imate 'kvalitativna' vprašanja, odgovore pa želite pridobiti na kvantitativni način ali obratno. Najprej bodo s tem imeli težave sodelujoči, ker ne bodo razumeli, kako odgovoriti na vaša vprašanja, potem raziskovalci, kako odgovore analizirati in razumeti ter na koncu naročnik, ki v rezultatih ne bo dobil rešitev, ki bi vodile do cilja. 
  4. Izbira želenih analiz in oblike rezultatov – Tudi želene analize in način prikaza rezultatov morajo biti usklajene, na eni strani z metodologijo in na drugi strani s cilji raziskave. V primeru, da se analize ne skladajo z metodologijo in cilji raziskave, rezultati ne bodo dovolj informativni, pregledni, razumljivi in ne bodo podajali odgovorov, ki jih potrebujete.
  5. Neupoštevanje sodelujočih v raziskavi – Ko načrtujete tržno raziskavo, morate imeti v mislih kdo, kje in kdaj bo sodeloval in odgovarjal na naša vprašanja. Pri oblikovanju vprašanj se morate vživeti v stranko, raziskavo narediti razumljivo in upoštevati, da je tudi sodelovanje v raziskavi izkušnja stranke z vašo znamko. Uporabljajte izraze in razlage, ki so razumljive uporabnikom in izhajajo iz njihovega resničnega življenja, saj stranke ne razumejo namišljenih situacij, internih klasifikacij in strokovne terminologije.  

Na kratko: posvetite se  ciljem, k načrtovanju raziskav pa pristopite po korakih - podrobneje o teh v raziskovalnem vodiču, ki ga lahko prenesete spodaj. Razmišljajte o vaših problemih in raziskovalnih ciljih, ostalo prepustite raziskovalcem. Tržne raziskave so izjemno uporabno poslovno orodje in naletijo na odpor tako pri sodelujočih kot pri naročnikih le takrat, ko niso zasnovane v skladu s cilji, ob  upoštevanju situacije podjetja in razumevanju njegovih strank. 

V Arhei vam zagotavljamo, da zgornjih napak ne boste naredili. Tržne raziskave zasnujemo po korakih in v skladu z vašimi cilji, saj so namenjene vašim poslovnim odločitvam.

VIR:

Euromonitor

-

Prenesite brezplačni raziskovalni vodič