Rastemo s pomočjo uporabnikov!

Ker nas vodi misel, da je za uspešen nastop na trgu potrebno razumeti želje in potrebe strank, smo se v začetku leta 2018 skupaj z raziskovalno agencijo Arhea lotili postavitve raziskovalnega panela. To je skupnost imetnikov Petrol klub plačilne kartice in Petrol klub kartice zvestobe, ki nam vsaj enkrat mesečno pomaga soustvarjati našo ponudbo na različnih področjih. V zameno za njihovo mnenje jim mi na njihovo Petrol klub kartico podarimo od 100 do 150 točk zvestobe. 

Imetnike kartic, ki podajo soglasje za sodelovanje v tržnih raziskavah povabimo tudi v panel. Za pristop mora vsak novi panelist izpolniti pristopni vprašalnik, s katerim poda tudi vsa potrebna dovoljenja za obdelavo podatkov. Do danes panel vključuje že več kot 3.000 zvestih članov. 200 jih je sodelovalo v vsaki raziskavi!

Do sedaj smo izvedli že 12 raziskav, stopnja odziva je vsakič več kot 50 %, večina (95 %), ki se odloči za sodelovanje, izpolni vprašalnik do konca. S tem smo seveda zelo zadovoljni, spodbudno pa zremo v prihodnost, saj je velika večina panelistov zadovoljna z vsemi aspekti našega panela, od sistema nagrajevanja do tem in števila raziskav (vir: raziskava med panelisti, april 2019). 

10 razlogov, zakaj imeti svoj panel!

  1. Lastne stranke vključujemo v razvoj novih produktov
  2. Preverjamo potencial za nove produkte in storitve
  3. Z njihovo pomočjo pripravimo strankam na kožo pisane produkte ali paketne ponudbe za naše storitve (npr. prenova ponudbe za elektriko in zemeljski plin, vključeni novi produkti pnevmatik v portfelj, …)
  4. Vključimo jih v uporabniške teste aplikacij (npr. Na poti), spletnih strani, … 
  5. Ugotavljamo zadovoljstvo z našimi storitvami in produkti ter odkrivamo primere dobrih praks

In vse to bolj:

  1. Stroškovno učinkovito: panel smo vključili v lastno platformo, izbrana rešitev pa sicer omogoča popolnoma enostavno upravljanje in povezovanje z ostalimi sistemi
  2. Hitro: gre za skupino, ki je zelo odzivna, saj hitro izrazijo svoje mnenje; s tem se počutijo koristne, upoštevane … že v prvih dneh dobimo preko 1.000 izpolnjenih vprašalnikov
  3. Fleksibilno: takrat, ko se pojavi potreba, enostavnejše in kratke vsebine združimo v eno – omnibus raziskavo
  4. Koristno: - za obogatitev podatkov o strankah: o njih imamo več socio-demografskih podatkov in vemo več o njihovih navadah, razlogih, motivih; - za dvig prepoznavnosti ponudbe: več jih ve, kaj delamo, več jih kupuje in uporablja naše storitve
  5. Pogosto: prisluhnemo jim vsaj enkrat na mesec in s tem gradimo oz. krepimo zaupanje   

Z vključevanjem lastnih strank izkazujemo svojo strateško usmeritev, ki v center našega poslovanja postavlja stranko!

Imeti platformo za soustvarjanje ponudbe s svojimi strankami je ključ do uspeha vsakega modernega podjetja, ki v vse bolj konkurenčnem okolju išče svoj prostor pod soncem – se poskuša razlikovati in biti boljše. Lep primer takega sodelovanja je v lanskem letu prenovljena ponudba za odjemalce električne energije in zemeljskega plina - kampanja 'Priključi se na Petrolov "štrom"'.

Petra Podreberšek, koordinator tržnih raziskav, Petrol

  

 hr

Preverite še: