Raziskave učinkovitosti, uspešnosti trženjskega komuniciranja v Sloveniji

Študentom Ekonomske Fakultete v Ljubljani smo predstavili različne oblike tržnih raziskav, glavne ponudnike in ključne nasvete za izvajanje raziskav.

Prezentacija podaja pregled standardiziranih/kontinuiranih tržnih raziskav ter primere.