Spletni B2B paneli in zakaj jih potrebujete

Splošne podatke o panogi najhitreje pridobimo z analizo sekundarnih virov, t. i. namiznim raziskovanjem (ang. desk research). Kaj pa storiti, ko želimo pridobiti odgovore na konkretna poslovna vprašanja, ki temeljijo na specifičnih in trenutno aktualnih podatkih?

 

Dober način, kako do teh podatkov, so spletni paneli in spletne skupnosti.

Spletni raziskovalni panel, o čemer smo že večkrat pisali, je skupina ljudi, ki je izrazila pripravljenost za sodelovanje v (spletnih) raziskavah, npr. anketah, diskusijah, idr. Te se običajno odvijajo na izbranih spletnih platformah ali portalih. Glede na tip panelistov lahko ločimo:

 

Tokrat namenjamo pozornost spletnim B2B panelom

Spletni B2B paneli so namenjeni raziskavam s strokovno in/ali poslovno tematiko, v katerih namesto splošne javnosti oziroma uporabnikov sodelujejo predstavniki stroke ali dejavnosti, ki dobro poznajo izbrano strokovno področje ali določeno področje poslovanja. Sodelujoče izberemo na podlagi različnih kriterijev (npr. panoga, funkcija v podjetju, poslovno sodelovanje ipd.). B2B panelisti so poznavalci določenega področja, po pa so lahko zelo različni - managerji, odločevalci, specialisti, podjetniki, analitiki ipd. Z B2B panelom pridobivamo vpogled v razvoj panoge, trende, poslovna razmerja, načine poslovanja ipd. preko mnenj in predlogov panelistov, in s tem prepoznavamo potrebe, izzive in pričakovanja deležnikov na izbranem trgu.

Nekaj primerov uporabe tovrstnih raziskav:

 

Prednosti spletnih B2B panelov pred ad hoc raziskavami

Hitrejše pridobivanje rezultatov. Čas postavitve ad hoc raziskav načeloma merimo v tednih, panelnih raziskav pa v dnevih. Medtem, ko je za pripravo vprašalnika in programiranje potrebno približno enako časa, je potek panelne raziskave običajno hitrejši, saj imamo člane, za katere vemo, da so pripravljeni sodelovati in se bodo tudi hitreje odzvali. Hkrati odzivi (ne pa tudi odgovori!) panelistov postanejo bolj predvidljivi, kar olajša načrtovanje raziskave.

Več raziskav. Če imate lasten panel, je mogoče izvesti več raziskav v danem obdobju, saj jih je lažje zasnovati in hitreje izvesti. Prav tako je v panelnih raziskavah lažje pokriti več različnih tem znotraj ene raziskave kot pri ad hoc raziskavah. Poleg tega se panelne raziskave med seboj povezujejo in dopolnjujejo, zato je upravljanje panela tudi uredniško delo.

Večja kakovost podatkov. Člani spletnih B2B panelov so praviloma bolj motivirani k deljenju resnih povratnih informacij, ker z njimi dejansko želijo prispevati k spremembam in izboljšavam v panogi. Bolj kot monetarne nagrade jih motivira sama tematika, zato je z njimi potrebno deliti rezultate. To se odrazi na kakovosti izpolnjevanja vprašalnikov, saj se v odgovore bolj poglobijo, več napišejo in bolje razmislijo o odgovorih. Praviloma so iz raziskave v raziskavo bolj motivirani, če panel dobro upravljamo in preko rezultatov s člani redno komuniciramo.

Bolj bogati profili respondentov. Ker raziskave opravljamo na istem vzorcu, lahko sledimo spremembam v njihovi percepciji v času. Z dodatnim grajenjem baze podatkov pa lahko bolje spoznamo in razširimo profile respondentov. Ob naslednji raziskavi tako lahko ciljamo le na izbrane respondente znotraj baze panelistov ter segmentiramo tematike raziskav za posamezne segmente panelistov. 

B2B paneli so cenejši od posameznih ad hoc raziskav. Pomemben delež stroškov pri ad-hoc raziskavah je namenjen iskanju primernih sodelujočih in spodbujanju članov k sodelovanju v raziskavah, še posebej pri raziskavah poslovne javnosti. Pri spletnih panelih je začetna investicija večja, a ko se panel vzpostavi in pridobi paneliste, nam je vedno na voljo skupina sodelujočih, ki so pripravljeni sodelovati in deliti svoje poglede, izkušnje in napovedi, brez posebnega napora in stroškov za njihovo motivacijo.

Kot pogosto slišimo na področju nepremičnin, »bolje je imeti svoje, kot najemati«, je podobno tudi pri vzorcih za raziskave med poslovnimi javnostmi. Lasten raziskovalni B2B panel vam omogoča redno komunikacijo s predstavniki izbranega področja in dolgoročno nižje stroške kot najem vzorcev za posamezno raziskavo. 

 

Kdaj je pravi čas, da postavite lasten raziskovalni B2B panel?

 

 

 

 

Kako postaviti lasten B2B panel?

Za to poskrbimo mi. Preberite o našem primeru iz prakse > TUKAJ

 

 

Preberi več:

Qualtrics: What is a research panel (and should we have one)?

Ovation MR: B2B Research Essentials for Market Success

QuestionPro: What is a b2b panel? Definition, characteristics, and tips to use business-to-business online panels

Alida: Benefits of a B2B Insight Community

Tribe: Creating a Thriving B2B Online Community

B2B International: The Future For “Communities” in B2B Research

Hinge: B2B Marketing Research: What You Need to Know