Tehnični, organizacijski ali strokovni izzivi spletnih raziskav

Tržne raziskave se spreminjajo in to je pokazala tudi naša raziskava, ki smo jo izvedli pred leti v dvestotih podjetjih v Sloveniji. Ugotovili smo, da je v podjetjih trend, da se za manj sredstev pridobi več podatkov s trga, v mikro in majhnih podjetjih pa te naloge prevzamejo zaposleni sami. Velik poudarek se daje poglobljenim informacijam, razumevanju globjih vzrokov in posledic dogajanja na trgu. Kot zadnjega pa je opaziti vedno večjo aktivno vlogo podjetij, ki niso več pasivni opazovalci, ampak se aktivno vključujejo v dialog s trgom. Kadar se podjetja sama lotijo trženjske raziskave s spletno raziskavo, velikokrat naletijo na težave, na katere niso bila pripravljena oz. jih presenetijo.

Izpostavimo lahko:

  • Tehnične izzive

Ti se v največji meri nanašajo na izbiro ustreznega programa za izvedbo, ta pa je otežena zaradi res ogromne izbire, ki je trenutno na trgu. Sledijo še vprašanja glede inštalacije, zaščite, delovanja in prilagoditve za mobilne telefone.

  • Organizacijske izzive

Največkrat se zalomi pri sodelovanju različnih oddelkov (IT, marketing, PR, pravna služba...), definiranju njihovih vlog, usklajevanju ipd. Določiti je potrebno lastništvo, gradnjo in vzdrževanje adrem ter določiti odgovorne, ki imajo pregled nam izvedenimi domačimi raziskavami. Ne smemo pozabiti, da se ob vsakem raziskovanju sprejme tudi zaveza za ukrepanje na podlagi prejetih rezultatov ter vključevanje v procese in organizacijo.

  • Strokovne izzive

Če vprašalnike sestavlja oseba, ki nima ustreznih izkušenj, »občutka« za vprašanja in ni vešča v združevanju večih vprašanj v enega (časovna in podatkovna ekonomičnost), je kakovost dobljenih rezultatov pod velikim vprašanjem. Pomembna je vsa komunikacija s potencialnimi sodelujočimi, spremljanje odzivnosti in reprezentativnosti vzorca ter hitro reagiranje ob težavah. Ključen je tudi pravni vidik, kadar bomo podatke iz različnih virov medsebojno povezovali.


Za vse naštete težave in izzive obstajajo odgovori in rešitve, zato jih pred naslednjo izvedbo le poiščite.


O tem je Meta govorila na strokovnem srečanju o spletnih anketah z naslovom »Spletne ankete v kontekstu kombiniranja načinov anektiranja« na FDV septembra 2015.


Preverite še:
9 korakov za dobro spletno raziskavo