Top kupci - na videz preprosti, vendar zahtevni

Imate s svojimi top kupci (angl. top shoppers) le bežno afero ali ste z njimi zgradili zvesto prijateljstvo? Odvisno, kako dobro jih poznate in ali jim namenjate pozornost na pravi način. Top kupci imajo izjemen vpliv na poslovanje, saj je njihova poraba nadpovprečna, njihove nakupne navade pa so drugačne. Tako smo ugotovili v študiji top kupcev, ki smo se jo lotili celovito, v petih korakih:

  • S pregledom tujih praks o top kupcih
  • S študijem literature na temo odnosov med kupci in trgovci
  • Z analizo transakcijskih podatkov in nakupnega vedenja
  • Z analizo profilnih podatkov kupcev
  • S poglobljenim kvalitativnim vpogledom v navade, vedenje in pričakovanja segmenta “top kupci”

V študiji o top kupcih smo ugotovili, da so top kupci v Sloveniji podobni, kot jih opredeljuje tudi tuja literatura.

Na videz so preprosti in nezahtevni, v resnici pa imajo visoka pričakovanja, ki jih ne izražajo, so pa lahko vir (pogostega) razočaranja. Od trgovca pričakujejo partnerski odnos, ki so ga tudi sami pripravljeni krepiti in graditi v smeri zvestobe. 

Kaj lahko naredimo za Top kupce?

Najprej miselni preskok "od cene in izdelka k celoviti izkušnji", sledi prenos v prakso: urediti je potrebno najprej higienike (konsistentnost ponudbe, izdelki na zalogi, jasna razporeditev na prodajnem mestu), nato čimprej uvesti elemente odnosa, kakršnega želimo vzpostaviti s kupcem, ter upravljati izkušnjo kupca na vseh zanje ključnih stičnih točkah in s povezovanjem med njimi. 

Z izsledki o top kupcih smo vzbudili zanimanje na letošnji konferenci Prodaja in marketing na policah, predstavitev pa delimo tudi z vami. Oglejte si jo, morda boste tudi za vaše top kupce ali stranke dobili ideje, kako jih bolje spoznati in zadržati.

  


Preverite še:
Odkrivanje pomanjkljivosti v izkušnji stranke s kvalitativno raziskavo točk dotika