Učinkovito raziskavo naredite sami!

V veliko podjetjih se že odločajo, da bodo najrazličnejše trženjske raziskave izvajali sami oz. ob vodenju in usmerjanju zunanje inštitucije. Na vseh nivojih v podjetju se ob izvedbi čuti večja odgovornost. Zaposleni so vpleteni v zbiranje podatkov, hkrati pa sodelujejo tudi pri postavljanju novih procesov, ki bazirajo na ugotovitvah raziskave.

Takšne raziskave zagotovo lahko predstavljajo cenovno učinkovitejše možnosti pridobivanja podatkov, še boljše pa je, če jih že od začetka vodi tudi želja po dvigu uporabniške izkušnje kupcev. 

Je vaš kupec zadovoljen z vami?

Najpogostejše vprašanje, ki si ga postavljate v podjetjih, je zagotovo »ali je vaš kupec zadovoljen z vami?« Kupci predstavljajo vašo uspešnost in vaše premoženje. Vsi se zavedamo, da se kupci spreminjajo, zato jih moramo nenehno spremljati in jim slediti z našo ponudbo. Naše reakcije morajo biti hitre in učinkovite, predvsem pa pred konkurenco. 

Podatke lahko zbirate sami

Pravi podatki o dogajanju na trgu so neprecenljivi. Vedno več in iz najrazličnejših virov jih podjetja zbirate sama. Ob stiku s strankami, pri njihovih nakupih, iz pritožnih obrazcev, iz družabnih omrežjih, pri preverjanju konkurence in seveda tudi bolj sistematično – s tržno raziskavo. Tudi, če v podjetju nimate zadostnega znanja, se lahko lotite tega najprej z zunanjo ekspertizo, kasneje pa tudi samostojno. Kaj pravijo o tem izkušnje drugih?

Iz prakse

Storitveno podjetje je že vrsto let izvajalo najrazličnejše raziskave. Pred leti so se v njih osredotočali predvsem na izdelke, blagovne znamke in komuniciranje. V zadnjem obdobju pa je v ospredju vedno kupec, njegove želje in pričakovanja. Ena izmed njihovih najpomembnejših raziskav je raziskava zadovoljstva kupcev na njihovih prodajnih mestih. Pridobljeni podatki, ki jih pridobivajo, so bili bogat vir informacij, kako biti še boljši.

V določenem obdobju so ob izvajanju raziskave zaznali, da se je vedno manj kupcev odločalo za sodelovanje. Kaj storiti? Raziskavo je bilo potrebno nujno ohraniti, a v drugačni obliki. 

Nagibali so se k spremenjenemu pristopu pri zbiranju podatkov. Ker je med mesečnimi uporabniki interneta že več kot 85% Slovencev, so se med prvimi na našem trgu odločili za spletno anketiranje na odprtokodnem (brezplačnem) programu. Podatki se zbirajo hitreje, kupec se za sodelovanje lahko odločil kadarkoli (in ne ob obisku prodajnega mesta) ter najpomembnejše: lahko pokrivajo celotno prodajno mrežo z enakimi finančnimi sredstvi kot prej tretjino prodajnih mest in tako nudijo vpogled v kakovost storitev večni prodajnih mest. Hkrati so se s tem dotaknili tudi ekološke note, saj ni potrebe po tiskanju vprašalnikov. Vpletli so tudi bolj privlačno komunikacijo z opaznimi vizualnimi elementi ter dodali zanimivo nagradno igro. 

Odziv je bil presenetljiv, v enem od zadnjih merjenj več kot 31.000 sodelujočih v enem merjenju (v začetku do 10.000). Ne glede na vse to, pa je bistveno, da z resno obravnavo težav strank, lahko stalno nadgrajujejo svoje storitve in razmišljajo o njihovem razvoju ter izboljšujejo uporabniško izkušnjo svojih kupcev.

Zveni sicer enostavno, vseeno pa zahteva nekaj tehtnih razmislekov: Zakaj bi potrebovali takšno raziskavo? Kdo bo uporabnik teh podatkov? Kako bi jo umestili v sedanje procese, da bi se podatki resnično pretvarjali v nove ukrepe, nove prakse, nove strategije? S katerimi podatki bi lahko vse to povezali in obogatili svoje razumevanje kupcev? Smo pripravljeni to ponavljati 'znova in znova', saj se bodo kupci in trg še naprej spreminjali?