Pet dejavnikov, ki ustvarjajo aktualne megatrende

Pri Euromonitroju so analizirali 5 družbeno-ekonomskih dejavnikov, ki ustvarjajo megatrende na področju potrošništva:

  1. Sprememba ekonomske moči po trgih. V porastu so novi trgi in države: Rusija, Indija, Kitajska, Mehika, Indonezija, Nigerija, Turčija. Kupna moč teh trgov bo do leta 2030 rastla 3x hitreje kot kupna moč na razvitih trgih, 76 % ekonomske rasti pa bo prišlo s strani novih trgov. Slednje prinaša velike spremembe na področju svetovne trgovine - izguba moči in pomembnosti evropskih in ameriških trgov.
  2. Spremembe v populaciji. Nadaljevanje množičnih migracij v urbana okolja (tako imenovana mega-mesta) in daljša pričakovana življenjska doba: 1 od 10 ljudi v letu 2030 bo starejši od 65 let.
  3. Okoljske spremembe. Prenaseljenost planeta, preveliko število avtomobilov, globalno segrevanje, tekmovalnost pri pridobivanju virov, kot so energija, voda, hrana; problematika onesnaženosti in nerazgradljivih odpadkov. V isti sapi napovedujejo, da bo v letu 2030 kar 92 % svetovne populacije imelo dostop do elektrike.
  4. Tehnologija. Mobilni internet & 24/7 povezljivost ("always on consumer"), 3D printing, Predvsem gre za velik preskok v manj razvitih regijah (Afrika, Srednja Amerika ...), kjer ni šlo za postopno privajanje novim tehnologijam tako kot na razvitih trgih (fiksni telefoni -> osebni računalniki -> DSL povezljivost). Do leta 2030 napovedujejo, da bo 99 % gospodinjstev na svetu imelo pametne telefone, obenem pa so gospodinjski izdatki na področju telekomunikacij v porastu.
  5. Sprememba vrednot. Nakup storitev namesto končnih produktov. V letu 2030 napovedujejo, da bo 52 % vseh nakupov namenjenih storitvam. Generacija Z prinaša nove vrednote: so bolj konzervativni, želijo si čutiti pripadnost in povezanost z ljudmi in planetom. V letu 2030 bo generacija Z predstavljala 21 % svetovne populacije. Večji poudarek bo na nakupu izkušenj, kakovostnem preživljanju prostega časa, nakupu fair-trade izdelkov in storitev ...

 Najpomembnejši megatrendi, ki jih krojijo ti dejavniki: zdrav življenjski slog, "doživeti čim več", premiumizacija (premiumisation), etičnost življenja/bivanja, vzpon novih trgov, povezani potrošniki, porast srednjega sloja, novi načini nakupovanja. 

Ostali identificirani megatrendi: pametna mesta & domovi, delitvena ekonomija (sharing economy), generacijske razlike, sprememba razumevanja družbenih vlog spolov, kupovanje časa, krožno gospodarstvo, želja po avtentičnosti, iskanje preprostosti, multikulturnost, personalizacija, novi načini dela, sprememba družinske dinamike.

Epilog
Da se podjetja lahko prilagajajo spremembam, morajo dobro poznati in analizirati navedene dejavnike, ki ustvarjajo megatrende. Svoje produkte/storitve in prodajne modele morajo stalno prilagajati potrebam in spremembam v okolju. Le na ta način podjetja med potrošniki lahko ostanejo relevantna na dolgi rok. Kot primer dobre prakse Euromonitor navaja Netflix, ki je ob pravem času in na pravem mestu odgovoril na potrebe in zahteve trga: ogled video vsebin na zahtevo iz udobja domačega kavča za ciljni segment generacije Z, ki plačuje za storitev in izkušnjo.

Po Webinarju 'Understanding the Five Drivers Shaping Megatrends' (Euromonitor International) povzela Manca Jeras.