Uporaba pristopov, modelov in orodij pri razvoju novih produktov v podjetjih

Na 50. Marketinškem Fokusu smo skupaj s podjetjem Semantia predstavili značilnosti razvoja produktov v start-upih, katera orodja so jim na voljo za preverjanje idej in hipotez ter kaj se lahko iz vsega tega naučijo »veliki«.

Prezentacija odgovarja na vprašanja:

  1. Kaj je značilno za razvoj produktov v startupih?
  2. Katera orodja so startupom na voljo, za preverjanje njihovih hipotez, idej...?
  3. Kaj se iz tega lahko naučijo "veliki"?