V 2017 bomo funkcijo tržnih raziskav »outsource-ali«

Tržne raziskave (TR) imajo v Petrolu dolgo tradicijo. V sodelovanju z zunanjimi institucijami, ki so nam pri tem nudile strokovno pomoč, smo že do leta 2000 realizirali vrsto TR, večina je bila osredotočena na izdelke, blagovne znamke in komuniciranje.

Z vstopom v novo tisočletje je v ospredje prišel kupec. Tako so prav TR kot orodje postavile temelj za doseganje trženjske usmerjenosti Petrola. Zanimati so nas začela pričakovanja in zadovoljstvo kupcev, spoznavanje njihovih nakupnih navad, definiranje različnih segmentov kupcev in z njimi povezane različne želje in potrebe. Tako smo še bolj prilagajali ponudbo kupcem in dvigovali njihovo zadovoljstvo, s čimer smo sledili enemu od glavnih strateških ciljev - nadpovprečno zadovoljni kupci. 

V tem obdobju smo začeli večino raziskav zadovoljstva naših kupcev v malo- in veleprodaji izvajati sami. Naš glavni strokovni sodelavec pri tem je Arhea, s katero sodelujemo od 2007.

V 2017 so pred nami novi izzivi, ki nam jih nalaga Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2016 – 2020. Glede na dosedanje dobre izkušnje, se nam zdi najbolj naravno, ekonomsko upravičeno in zelo smiselno, da po odhodu Klemena, odgovornega za TR prevzame vodenje kar njegov sodelavec – Arhea. Kje vidimo prednosti?

  1. Ni nam treba hiteti z zaposlovanjem, s čimer si zmanjšamo stroške, hkrati pa si kupimo čas,  da v luči novih strateških usmeritev zaposlimo pravi profil človeka 
  2. Ohranimo kontinuiteto TR v podjetju, saj z Arheo lahko po planu takoj nadaljujemo z obstoječimi TR na naših kupcih na interno razvitem sistemu 
  3. TR ostanejo na enem mestu in je 'prevzem' vodenja nazaj kadarkoli bolj enostaven 
  4. Nadaljujemo z izobraževanjem internih naročnikov, še posebej tistih, ki bodo sodelovali pri novih TR v obdobju intenzivne realizacije strateških projektov, da se bo naročalo prave raziskave oz. samo manjkajoče podatke (fokus na 'need-to-have' in ne 'nice-to-have')
  5. Akumulirano znanje in senior ekspertiza pa zmanjšujeta tudi obseg in stroške raziskav, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, saj ni potrebe vsakič 'od začetka' -  Arhea ve, kaj imamo in tudi prevzame odgovornost za njihovo delo.

hr

Seveda te odločitve zagotovo ne bi bilo možno sprejeti, če:

  • se med nami z Arheo ne bi razvilo zaupanje in novi pristopi oz. delovanje, ki jih na trg prinašajo kot tržno-raziskovalno svetovalci,

  • pri nas na Petrolu ne bi intenzivno spreminjali pomena trženja in bili vsak dan bolj odprti za razvijanje novih poslovnih modelov in partnerstev.

hr

Vse pride ob pravem času. Klemnu vse dobro, nam z Arheo kot partnerjem pa uspešno nadaljevanje in razvoj sodelovanja.

Rok Cuderman, direktor 

Področje Trženje, Petrol d.d.

Vas zanima, kaj o nas menijo drugi naši naročniki?
KLIKNI >> 

 

hr

Preverite še najbolj brane članke v 2016: