Že imate internega tržnega raziskovalca za leto 2020?

Področje tržnega raziskovanja (TR) je v zadnjih desetih letih doživelo zelo velike spremembe, transformacija TR pa naj bi se v naslednjih letih še pospešila. Nekateri celo menijo, da vodilni TR leta 2020 danes sploh še ne obstajajo!

 

Socialni mediji, web analitika, 'crowdsourcing', netografija, nevroznanost in druge na tehnologiji temelječe novosti povzročajo, da se TR kot branža srečujejo z novimi izzivi in priložnostmi ter potrebo prilagajanja na te spremembe.

Proces prenove funkcije TR v posameznih podjetjih poteka oz. bo potekal avtonomno, kljub temu pa morajo »high impact TR prihodnosti« imeti nekatere skupne značilnosti, da se bodo lahko premaknile iz taktičnega v strateški nivo in nudile ustrezno (strateško) podporo top managementu in marketingu, katerega osnovne naloge tudi v spremenjenih razmerah ostajajo enake.

 

1. Prihodnost TR bo v poslušanju, merjenju emocij in 'rudarjenju' znanja. Namesto 'klasičnega' spraševanja, merjenja in analiziranja bo fokus na obvladovanju strategij in orodij za stalno zbiranje in strnjevanje informacije, ki se 'naravno' pojavljajo 24/7, interno in eksterno.

2. Tržni raziskovalci v podjetjih bodo postali svetovalci. Z znanjem, karizmo, usmerjenostjo v prihodnost in prevzemanjem tveganj morajo voditi, izobraževati in navdihovati svoje interne stranke ter spodbujati spremembe in uvajanje novosti.

3. Nuditi bodo morali strateški vpogled z vplivom na poslovne odločitve. S podporo vodstva in dobrim poznavanjem delovanja podjetja bodo postali resnični vezni člen med porabniki in znamko ter kot član vodstvene ekipe vnašali porabnika v vse nivoje odločanja.

4. Dajati bodo morali več za manj. Znižati stroške, dodati vrednost in nuditi več strateškega vpogleda z opredelitvijo TR, ki so resnično potrebne, s selitvijo eksternih raziskav med interne (npr. raziskave zadovoljstva), z uporabo 'do-it-yourself' orodij, z 'outsourcingom' ipd.

5. Postati bodo morali sintetiki. Odgovore na izzive in vpogled bodo iskali v povezovanju »reke« vseh razpoložljivih informacij, iz njih gradili znanje, ne le potrjevali že znanega ampak pripovedovali zapomnljive (nove) zgodbe in pokazali pot(i).

6. Znanje bo obstajalo, še preden bo poslovno vprašanje formulirano. Kontinuiran pretok informacij in znanja bo omogočal iskanje odgovorov na večino vprašanj »z ribarjenjem v reki«, namesto z iniciranjem novih TR projektov (smiselni le, če se ne bo dobilo odgovora).

7. Profil tržnih raziskovalcev bo potrebno prilagoditi »novemu normalnemu«. Vodje TR bodo »management svetovalci«, interni raziskovalci bodo »polimati«, 'svež' vpogled pa jim bodo omogočali (eksterni) specialisti, ki obvladajo najnovejša orodja in pristope.

Ste v vašem podjetju že stopili na pot transformacije TR in vam raziskovalci namesto »Kaj?« (nevtralnega poročanja o dejstvih) že povedo oz. odgovorijo na vprašanje »…in kaj sedaj?« (kaj naj naredimo glede tega) ali pa še vedno obstoji velik razkorak med napisanim in prakso? Kljub temu, da pri nas situacija večinoma ne omogoča hitre trasformacije, ker ponekod primanjkuje osnov, pohitite in temelje postavite čimprej, saj nekateri napovedujejo, da bo napisano potrebno realizirati že do 2015, ne šele do 2020!