Radi bi bili manj odvisni od izvajalcev navideznega nakupovanja

Postavitev internega projekta navideznega nakupovanja

Izziv

Naročnik je zaradi težav z izvajalcem prekinil izvajanje projekta navideznega nakupovanja. Po nekajletnem premoru so že močno pogrešali informacije o tem, kaj se dogaja na prodajnem mestu v stiku med prodajalci in kupci, zato so projekt želeli postaviti na novo ter ga oblikovati tako, da bi bili manj odvisni od izvajalca.

Rešitev

V Arhei smo skupaj z naročnikom opredelili kriterije za izbor novega izvajalca. Zbrali smo ponudbe in končnega izvajalca izbrali na podlagi pilotskega projekta, v katerem smo primerjali dva tipa podjetij: tržno-raziskovalno podjetje in podjetje, ki je specialist za izvedbo navideznega nakupovanja. Sledila je izvedba delavnic z zaposlenimi, kjer smo analizirali dosedanjo izvedbo ter definirali želeno vsebino novega projekta. Opredelili smo nove standardne storitve. Pripravili smo nove scenarije za obiske, nove ocenjevalne liste ter prenovili sistem poročanja.

Rezultati

Projekt v podjetju »živi«, vodstvo prodajnih mest vsakokrat komaj čaka na rezultate. Pri novih poročilih je poudarek na vizualizaciji, kar omogoča hiter vpogled in takojšnje ukrepanje. Vsaj enkrat letno se sestanemo z uporabniki rezultatov in naredimo revizijo projekta, skupaj opredelimo akcijske ukrepe ter morebitne potrebne spremembe standardov ali projekta. Rezultate smo začeli povezovati z raziskavo zadovoljstva kupcev ter internimi podatki (zadovoljstvo zaposlenih, prodajni podatki...). Najpomembneje pa je, da se je nivo izpolnjevanja standardov zelo izboljšal. Projekt je zdaj postavljen interno – naročnik je lastnik metodologije in tudi poročila se pripravlja v podjetju, kar omogoča enostavno menjavo izvajalca obiskov v primeru nezadovoljstva s kakovostjo njegovega dela.

Sogovorniki v podjetju

Vodstvo tržnih raziskav, vodstvo prodajnih mest (ter podjetje, ki izvaja obiske).