Trženjsko strategijo moramo revidirati

Revizija trženjske strategije

Izziv

Naročnik je s strateškim svetovalcem začrtal novo trženjsko strategijo podjetja. Ta je temeljila na ekspertni oceni slovenskega trga, percepciji naročnika ter na izsledkih mednarodnih dobrih praks (»gut feeling«). Vodstvo se je odločilo, da pred finalizacijo strategije pripravi njeno revizijo na osnovi (tržnoraziskovalnih) podatkov o porabnikih in trgu (»fact based«). Vključili so podjetje Arhea.

Rešitev

Najprej smo identificirali podatke, s katerimi je že razpolagal naročnik, nato pa opredelili optimalen pristop za zbiranje manjkajočih podatkov. Vključili smo namizno raziskovanje, podatke kontinuiranih standardiziranih raziskav, ekspertne intervjuje ter netnografsko raziskovanje. Povezali smo informacije iz vseh vključenih virov in ovrednotili naročnikov konkurenčni položaj. Identificirali smo glavne priložnosti in nevarnosti ter določili diferenciatorje, s katerimi bi se naročnik lahko razlikoval od konkurentov.

Rezultati

Naročnik je prejel nevtralen in celovit pregled trga in segmentov porabnikov ter vpogled v svojo trenutno pozicijo. Načrtovano strategijo pa se je ovrednotilo z vidika situacije na trgu. Izpostavljeni so bili nekonsistentni deli strategije ter priporočila za pridobitev dodatnih podatkov za njeno finalizacijo.

Sogovorniki v podjetju

Vodstvo marketinga, zunanji strateški svetovalec, vodstvo podjetja.