V ekipi za strategijo potrebujemo tržnega raziskovalca

Strateška analiza za potrebe priprave internacionalizacijske strategije

Izziv

Svetovalno podjetje je za svojega naročnika pripravljalo internacionalizacijsko strategijo. Potrebovali so tudi strateško analizo - informacije o trendih, spremenjenih nakupnih in potrošnih navadah ter oceno trenutnega stanja in razvoja potencialnih trgov. Sestavili so multidisciplinarno ekipo in vanjo povabili Arheo - kot 'predstavnika' kupcev, trendov in trga.

Rešitev

V sklopu analize smo najprej identificirali že zbrane podatke naročnika. Nato smo opredelili optimalen pristop k zbiranju manjkajočih podatkov - kombinacija ekspertnih intervjujev, namiznega raziskovanja in analize vzornikov. Sledilo je pridobivanje podatkov ter njihovo analiziranje. Multidisciplinarni skupini smo redno poročali o ugotovitvah že opravljenih analiz ter podajali predloge za potrebne poglobitve oz. dodatne smeri raziskovanja.

Rezultati

Multidisciplinarna skupina za strategijo je prejela:

  • kompleksno analizo okolja (lokalnega in mednarodnega),
  • osnovno analizo trgov (izbranih držav, EU in svetovnega trga),
  • analizo trendov in spremenjenih nakupnih in potrošnih navad in
  • dobre prakse vzornikov in priporočilo, kaj se lahko naučimo iz njihovih izkušenj.

Sogovorniki v podjetju

Svetovalno podjetje.