V podjetju želimo biti boljši naročnik in uporabnik trženjskih raziskav

Izobraževanje za boljše naročanje in uporabo trženjskih raziskav

Izziv

Podjetja se vedno bolj zavedajo, da morajo še bolj kot nekoč poznati porabnika. Ne vedo pa, kako hitro priti do potrebnih informacij, kako izboljšati postopek naročanja trženjskih raziskav (TR) pri TR podjetjih, kako bolj kompetentno komunicirati z njimi in na koncu povečati uporabno vrednost rezultatov TR. Hkrati se srečujejo z vedno večjo količino podatkov o porabnikih, trgu in konkurenci, imajo pa premalo pravih informacij za hitre in pravilne odločitve. Ukvarjajo se še s fluktuacijo kadrov, zadolženih za TR in problemom novih kadrov brez zadostnih praktičnih izkušenj, da bi lahko uspešno podpirali managment.

Rešitev

V Arhei smo pripravili seminar z delavnico:

Kako postati boljši naročnik TR?

 • TR so en velik »trade-off«
  • Zakaj so TR tako kompleksna stvar?
  • Zakaj mora TR razumeti naročnik in zakaj raziskovalec?
  • Na katera vprašanja TR pomagajo odgovoriti in na katera ne?
 • Dobro definiran problem je že napol rešen
  • Kako prepoznati odločitvene probleme oz. od kod izhajajo?
  • Zakaj mora tu naročnik igrati najbolj pomembno vlogo?
  • Kako se izogniti pasti, da naročimo TR za napačen problem?
 • Kako priti do informacij za rešitev problema?
  • Kaj vse vključuje dobro povpraševanje za TR?
  • Kako izbrati najbolj primernega izvajalca TR?
  • Ali se s potrditvijo ponudbe sodelovanje med naročnikom in izvajalcem zaključi?

Kako postati boljši uporabnik TR?

 • TR niso za v omaro
  • Zakaj pravijo, da je implementacija komunikacija?
  • Na kakšne načine lahko komuniciramo TR?
  • Kaj vpliva na redno uporabo TR?
 • Ena slika je vredna 1000 besed
  • Kako informacijo optimalno predstaviti?
 • TR so strateška funkcija
  • Kaj je potrebno narediti za povečanje pomena in uporabe TR?
  • Kako »premagovati« ovire med odločevalci in raziskovalci in zakaj?
  • Kaj lahko sami naredimo pri tem?

Rezultati

Podjetje ima po izvedeni delavnici boljše razumevanje procesa in podatkov TR. Bolj razume svojo vlogo (dolžnosti in pravice) ter vlogo izvajalca TR. Vse pridobljeno znanje udeležencem pomaga tudi pri internem dokazovanju pomena in vrednosti TR.

Kdo so bili naši sogovorniki v podjetjih?

Vodstvo podjetja, vodstvo marketinga, vodstvo tržnih raziskav, vodstvo kadrovskih služb.