Vodenje raziskave bomo zaupali senior ekspertizi

Vodenje raziskave zadovoljstva strank

Izziv

Komunikacijska agencija je svojemu naročniku s storitvenega področja predlagala izvedbo trženjske raziskave. Na podlagi ugotovitev bi pripravili in izvedli nove aktivnosti, s katerimi bi povečali zadovoljstvo strank. Vključila se je Arhea, ki je zasnovala celotno raziskavo in nastopila v vlogi vodje projekta. Naročnik je želel sistematičen in strokoven pristop, senior ekspertizo in močno podporo pri implementaciji.

Rešitev

Naš načrt raziskave je zajemal opredelitev ciljev raziskave ter koncept merjenja (način zbiranja podatkov, vzorec, ciljna skupina, vsebina...). Z namiznim raziskovanjem in intervjuji smo izvedli kratko preliminarno raziskavo, s katero smo še bolje spoznali preučevano tematiko in terminologijo (potencialnih) strank. S tem smo močno povečali kakovost in uporabnost vprašalnika. Intenzivno smo spremljali zbiranje podatkov ter redno obveščali naročnika o poteku. Ob analizi podatkov in pripravi poročila smo poiskali benchmarke za vrednotenje dobljenih rezultatov.

Rezultati

Naročnik ni samo izvedel, kako ga stranke ocenjujejo (v primerjavi s konkurenco) in kaj jim je pomembno, ko se odločajo za nakup storitev, ampak je dobil tudi naša priporočila in predloge za nadaljnje aktivnosti. Prejel je vpogled v različne segmente strank, kar mu je omogočilo prilagoditev (komunikacijskih) aktivnosti, seznanili pa smo ga tudi s tem, kako lahko javno komunicira rezultate v skladu s standardi ESOMAR. Raziskava je bila zasnovana tako, da se bo lahko ponavljala in preko tega omogočala spremljanje učinkov naročnikovih aktivnosti skozi čas.

Sogovorniki v podjetju

Oglaševalska agencija, tržnoraziskovalno podjetje, ki je izvedlo zbiranje podatkov.