• Raziskave in analize

  Raziskave in analize

 • 1

Raziskave in analize

 • Zadovoljstvo in zvestoba strank (B2C, B2B)

  Zadovoljstvo in zvestoba strank (B2C, B2B)

  Pomagamo vam postaviti sistematično merjenje zadovoljstva vaših strank, ki ga boste izvajali sami - od pravega načina zbiranja podatkov, vprašalnika do (pri)poročil. Na osnovi identificiranih »trenutkov resnice« vam pomagamo pripraviti ukrepe z vpletanjem zaposlenih, prilagoditi procese ter s tem izboljševati nakupne izkušnje vaših strank in profitabilnost.

  Primer iz prakse

 • Navidezno nakupovanje

  Navidezno nakupovanje

  Pomagamo vam postaviti sistematičen način spremljanja dogajanja na prodajnem mestu, v stiku med prodajalci in kupci - od opredelitve standardov kakovosti storitve, scenarijev in ocenjevalnih listov, izbire izvajalca do poročil in posredovanja povratnih informacij prodajnim mestom. Postavitev lastnega projekta zagotavlja neodvisnost od (enega) izvajalca in popolno prilagoditev potrebam in standardom podjetja.

  Primer iz prakse

 • Nakupne navade / analiza strank

  Nakupne navade / analiza strank

  Pomagamo vam bolje spoznati vaše stranke na sistematičen način - od opredelitve ciljev analize, do priprave vprašalnika in (pri)poročil.S poglobljenim razumevanjem različnih segmentov strank in poznavanjem njihovih nezadovoljenih potreb boste lahko postavili strateške in taktične načrte. Razvijali boste novosti, aktivno upravljali in izboljševali uporabniške izkušnje strank ter dosegali razlikovalne prednosti.

 • Testiranje rešitev / odziva

  Testiranje rešitev / odziva

  Pomagamo vam, da boste odziv vaših strank na nove storitve in ponudbo lahko pridobili na hiter in sistematičen način. S tem, ko boste testiranja izvajali sami, boste raziskave lahko izkoristili tudi za komuniciranje novosti strankam. Ob večkratnem izvajanju z standardiziranimi vprašanji za ključne indikatorje pa boste gradili tudi lastne 'benchmarke'.

 • Kakovost internih storitev in druga merjenja v delovnem okolju (npr. interna klima)

  Kakovost internih storitev in druga merjenja v delovnem okolju (npr. interna klima)

  Pomagamo vam postaviti sistematičen način spremljanja zadovoljstva in pričakovanj zaposlenih glede delovanja internih fukcij in služb. Pridobljene informacije so vodjem služb v pomoč pri izboljševanju kakovosti internih storitev. Poveča se zadovoljstvo in zvestoba zaposlenih, pa tudi strank in s tem uspešnost podjetja.

  Primer iz prakse

 • 1

ARHEA. ment O r

uporabno znanje

ARHEA.mentor pošiljamo že več kot 500 »marketingašem«, prodajnikom, odločevalcem, raziskovalcem, ki sledijo raziskovalnim trendom, poznajo trg in razumejo svoje kupce.

Arhea mentor

Vpiši se med prejemnike!
Klik na gumb

:)

Klik na vodič nalepko

:)

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več o piškotkih OK