• Pomagamo vam s svetovanjem in podporo

  Pomagamo vam s svetovanjem in podporo

 • 1

Svetovanje in podpora

 • Optimizacija raziskav in zajema podatkov

  Optimizacija raziskav in zajema podatkov

  Pomagamo vam optimizirati vaše raziskave z opredelitvijo kaj naročati pri agencijah in kaj izvajati v podjetju, kje zajemati podatke in kako povezovati podatke iz najrazličnejših raziskav ali virov.S tem boste pospešili pridobivanje informacij, saj jih boste dobivali tudi na rednih kontaktnih točkah s strankami, ne samo z raziskavami ter izkoristili vse razpoložljive vire podatkov na najboljši način.

 • Postavitev lastnega spletnega panela

  Postavitev lastnega spletnega panela

  Pomagamo vam oblikovati lasten panel - skupino strank, pripravljenih sodelovati v vaših raziskavah. Opredelili bomo pristop k naboru članov, velikost panela, vrsto raziskav, način spremljanja sodelovanja članov, nagrajevanje itn. S panelom boste želene informacije pridobivali hitreje in z manj sredstvi. Hkrati pa boste spoznali tudi ključne stranke, ki so vam pripravljene pomagati pri razvoju novosti.

 • Podpora v vseh fazah 'od raziskave do akcije'

  Podpora v vseh fazah 'od raziskave do akcije'

  Pomagamo vam določiti cilje raziskave, jo postaviti in izvesti ter pripraviti analize in poročanje. Na osnovi izsledkov vam pomagamo pripraviti akcijski načrt, vplesti in motivirati zaposlene, implementirati ukrepe in spremljati učinke aktivnosti. S takim pristopom boste povečali zadovoljstvo vaših managerjev in raziskovalcev, ki bodo lahko iz »dobaviteljev podatkov« postali svetovalci managmentu.

  Primer iz prakse

 • Senior ekspertiza 'na klic'

  Senior ekspertiza 'na klic'

  Pomagamo vam v posameznih fazah priprave in izvedbe raziskave, kjer se srečate s težavami kot so definiranje (ciljev) raziskave, priprava briefov, izbor izvajalca, priprava ali revizija vprašalnikov, nabor anketirancev, koncept poročanja itn. S tem boste sprejeli prave odločitve, prihranili denar za raziskavo in pospešili proces raziskave. Na ustrezen način boste pridobili prave informacije ter manjkajoče znanje.

  Primer iz prakse

 • »Research Coaching«: Delavnice, seminarji in predavanja za razvoj kadrov in funkcije

  »Research Coaching«: Delavnice, seminarji in predavanja za razvoj kadrov in funkcije

  Pomagamo vam pridobivati vsa potrebna praktična znanja za naročanje, izvedbo in uporabo trženjskih raziskav, pa tudi organizacijo funkcije raziskav v podjetju (v skladu s svetovnimi trendi). S tem boste hitreje uvedli nove kadre, dvignili nivo znanja, povečali uporabno vrednost trženjskih raziskav in postali kompetenten sogovornik managmentu.

  Primer iz prakse Primer iz prakse

 • 1

ARHEA. ment O r

uporabno znanje

ARHEA.mentor pošiljamo že več kot 500 »marketingašem«, prodajnikom, odločevalcem, raziskovalcem, ki sledijo raziskovalnim trendom, poznajo trg in razumejo svoje kupce.

Arhea mentor

Vpiši se med prejemnike!