Katere pristope poglobljenega spoznavanja trga in kupcev uporabljate v vašem podjetju?

Drugačen življenjski stil, nakupne navade ter razmah sodobne tehnologije tudi v trženjsko raziskovalni svet prinašajo številne nove pristope. Kadar želimo poglobljeno razumeti naše oz. konkurenčne stranke, razumeti vzroke za njihova prepričanja in vedenja, lahko uporabimo različne pristope.Slovarček izrazov:
 • poglobljeni individualni intervjuji - intervju s (ne)potrošnikom s serijo odprtih vprašanj
 • skupinske diskusije - voden pogovor s skupino 6-8 potrošnikov s serijo odprtih vprašanj ter projekcijskih tehnik
 • online skupinske diskusije - voden pogovor s skupino 6-8 potrošnikov s serijo odprtih vprašanj v online okolju
 • etnografija - proučevanje potrošnikovega obnašanja v naravnem okolju s pomočjo opazovanja in intervjuja
 • netnografija - etnografija na spletu s kontekstualno analizo spletnih vsebin
 • futurologija - preučevanje preteklih in sedanjih dogodkov ter planiranje različnih scenarijev za prihodnost
 • konkurenčno obveščanje - pridobivanje znanja o konkurentih na trgu; gradnja konkurenčne inteligence
 • modrost množic ali crowdsourcing - problem/nalogo preko spleta rešuje neznana množica; »več glav več ve«
 • blogi - spletni dnevnik v obliki besedila in fotografij
 • virtualna realnost - spletno orodje za povezovanje zaposlenih v podjetju z njihovimi poslovnimi partnerji/potencialnimi kupci
 • družbena omrežja (FB, Twitter, Youtube...) - za pridobivanje informacij o ugledu, o izdelkih, o trendih)

ARHEA. ment O r

uporabno znanje

ARHEA.mentor pošiljamo že več kot 500 »marketingašem«, prodajnikom, odločevalcem, raziskovalcem, ki sledijo raziskovalnim trendom, poznajo trg in razumejo svoje kupce.

Arhea mentor

Vpiši se med prejemnike!